Винилова естерна смола

Винилова естерна смола

  • Винилова естерна смола (Винилестер)

    Винилова естерна смола (Винилестер)

    Eпокси винилестерна смола(резина винилестер) със среден вискозитет,отлична устойчивост на химическа корозия, добри механични свойства, ниско свиване.

    Aприлага се в широк диапазон of FRP приложения, специално осигурява устойчивост на органични и неорганични киселини, алкали, солен разтвор, окисляващи химикали, избелващи средства и органични разтворители. Един идеалсмола, за да отговори на високите антикорозионни изисквания.

    Процес:Ръчно полагане, Намотка на нажежаема жичка, пултрузия, формована решетка, спрей, RTM, леене...